Slovenský zväz záhradkárov

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v našej obci bola založená na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 18.5.1966 pod názvom Československý ovocinársky a záhradkársky zväz. Na ustanovujúcej schôdzi bolo prítomných 28 členov a zástupcovia okresného výboru zo Senice. V roku 1969 organizácia vybudovala záhradkársku osadu č. 1 pri futbalovom ihrisku. Táto osada mala 20 parciel o výmere 2,5 ára. V roku 1971 sa táto osada rozšírila o ďalších 10 parciel. O rok neskôr teda v roku 1972 bola vybudovaná osada č. 2 pri studienke s počtom 34 parciel. V tejto osade stojí dodnes studňa, okolo ktorej sa pravdepodobne začalo osídľovanie našej obce.  Osady boli určené nielen pre pestovanie ovocia a zeleniny, ale aj praktické oboznamovanie členov organizácie s racionálnym pestovaním a ošetrovaním zeleniny a ovocia proti chorobám a škodcom. Za týmto účelom sa usporadúvali aj tématické zájazdy do vybudovaných záhradkárskych  osád na Myjave, v Novom Meste n/Váhom, v  Bojniach a inde. Členovia sa zúčastňovali i výstav  Flóra v Olomouci, Kroměríži a Bratislave. Organizovali sa nielen prednášky zamerané na záhradkársku činnosť, ale aj výstavy dopestovaných plodín (obr. č. 105). Prvá takáto výstava našej organizácie bola v roku 1975. Každoročne sa zúčastňujú svojou výstavou aj na trhu „Hasprunský dubák“. Najväčší rozmach dosiahla organizácia v rokoch 1978 až 1986, kedy počet jej členov dosiahol 100. Od roku 1990 nastáva úbytok členov a k 30.10.2005 má organizácia 29 členov.

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :