Tančiboky

        Z ústneho podania pána Pavla Malého sa dozvedáme, že osada bola založená dvoma bratmi s rodinami, ktorí sa prisťahovali zo Sološnice asi po zrušení nevoľníctva (rok 1781 v Rakúsku a českých krajinách a v roku 1785 v Uhorsku). Podľa iného podania bol prvým osadníkom  gróf  Tančibok. Za pomoci občanov tu bol postavený murovaný mlyn, na ktorého stavbu sa kameň a vápno dovážali z Malých Karpát, tehla a škridla z blízkych tehelní na Mikoháli, Holbičkoch a Sojákoch. Mlyn bol znovu vybudovaný okolo roku 1782.  V roku 1937 bol zmodernizovaný, osadená bola Francisová turbína a dynamo na striedavý prúd. Pracovalo sa v ňom až do roku 1950. Miesto mlyna bolo v roku 1970 zavezené zeminou a vznikla tu záhrada.  Osadu neobišli ani živelné pohromy. Mlyn bol odstavený, pretože náhon aj Rudava zamrzla až do dna. Na jar roku 1930 potom prišla povodeň, ktorá zaplavila i dom mlynára.   V júni 1938 postihla dobytok slintačka a krívačka. V roku 1943 sa vyliala Rudava a ľudia z osady sa preplavovali za prácou pomocou kompy. V súčasnosti žijú v osade trvalo 3 rodiny.

 

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :