Rybársky zväz Rudava

Ich činnosť sa datuje približne od roku 1973, kedy sa vybudoval i rybník  na Juríkoch o výmere 3,5 hektára vodnej plochy. Na stavbe rybníka sa odpracovalo 3 600 brigádnických hodín a celková hodnota diela bola 520 tisíc korún. Predsedom organizácie v tejto dobe bol Štefan Šitenhelm, neskôr Mikuláš Oliva. Dnes vedie túto organizáciu Marián Polák.  V roku 1970 vznikol rybník aj na Tančibokoch v miestach nazývaných na Táliku, kde sa ťažila rašelina, ktorá dosahovala vrstvu niekoľkých metrov do hĺbky. Po vyťažení rašeliny miestnym Obrázok č. 104  Rybník u Juríkov družstvom sa vybudovala hrádza a tak vznikol rybník. Rašelina sa použila na zúrodnenie piesčitých polí. Teraz teda rybári obhospodarujú dva rybníky a to na Tančibokoch a na Juríkoch. Každoročne organizujú zahájenie rybolovu, kde si občania môžu pochutnať na vyprážaných rybách a pobaviť sa pri tombole. Zahájenie začína na rybníku u Juríkov v polovici mája a o týždeň neskôr na Tančibokoch. Ku dňu detí poriadajú pre deti – nerybárov rybárske preteky, kedy môžu deti bez povolenia chytať ryby.  Rybníky sa pravidelne zarybňujú. Napríklad v roku 2002 to bolo spolu 1 300 kg kaprov a niekoľko desiatok šťúk. V roku 2005 má zväz 56 dospelých členov a 13 detí. V rámci brigádnickej činnosti sa vybudovalo na Juríkoch záchytné jazero a na Tančibokoch drevený prístrešok, ktorý sa využíva ako bufet pri zahájení rybolovu.

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :