Návrh - Záverečný účet Obce Studienka za rok 2023

dfddffd

Komunitný plán Studienka

Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Trhový poriadok 2023

Začatie územného konania

Návrh rozpočtu 2023-2025

ROZPOCET_2023_2025.pdf (5694381)

VOĽBY   2022

voľby-2022.pdf (1859465)

 
 

Záverečný účet Obce Studienka za rok 2021

ZUO__2021.pdf (175265)
 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce-2022-(F).pdf (413210)

 

Návrh rozpočtu na rok 2022

IMG(1).pdf (634917)

 
 

Zoznam dlžníkov 2021

 

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný-účet-obce-za-rok-2020-1.pdf (174345)

 

Oznam - vodomerné šachty pre lokality Eliáška a Na Dráhach

Oznam-na-prípojky-vody-Na-Drahách-a-Eliáška.pdf (108903)

 

Návrh rozpočtu pre roky 2021, 2022, 2023

navrh-rozpoctu-2021_2022_2023.pdf (814520)

 

Obec Lakšárska Nová Ves - verejná vyhláška

 

Zoznam dlžníkov 2020

zoznam_dlznikov_2020.pdf (51099)

 

Záverečrný účet obce za rok 2019

 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

kliknite na link:

územné-konanie-voda.pdf (583719)

 
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STUDIENKA
ZMENY A DOPLNKY Č.2

Textová časť:

ZD č2_ÚPN STUDIENKA_Sprievodná správa.pdf (416348)
ZD č2_ÚPN Studienka_Záväzná časť.pdf (290161)

 

Grafická časť:

2_ZD2_Regulačný výkres a VPS_Sever.pdf (233376)
3A_ZD2_Komplexný výkres.pdf (628116)
3B_ZD2_Komplexný návrh_Juh.pdf (105058)
3B_ZD2_Komplexný návrh_Sever.pdf (111381)
4_ZD2_Doprava_Juh.pdf (135585)
4_ZD2_Doprava_Sever.pdf (136118)
7_ZD2_Vyňatie PP a Lp_Juh.pdf (319194)
7_ZD2_Vyňatie PP a LP_Sever.pdf (280471)
Z_D2_Regulačný výkres a VPS_Juh.pdf (270730)

 

Predmet ZD č.2 do ÚPN Studienka:

2_ZD2_Regulačný výkres_Juh_Priemet.pdf (1207281)
2_ZD2_Regulačný výkres_Sever_Priemet.pdf (983629)
3A_ZD2_Komplexný výkres_Priemet.pdf (628116)
3B_ZD2_Komplexný návrh_Juh_Priemet.pdf (1027122)
3B_ZD2_Komplexný návrh_Sever_Priemet.pdf (844672)
4_ZD2_Doprava_Juh_Priemet.pdf (711048)
4_ZD2_Doprava_Sever_Priemet.pdf (802862)
7_ZD2_Vyňatie PP a LP_Juh_Priemet.pdf (754131)
7_ZD2_Vyňatie PP a LP_Sever_Priemet.pdf (684966)

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :