Stavebný úrad

Stavebný úrad funguje každý piatok na Obecnom úrade v Studienke.
Je tu vytvorená nová kancelária v čase od 8:oo - 15:30 hod. 
 
Práce zastrešuje p. Mračko č.t. 0910 696 030, ostatné dni v týždni po dohode na telefóne.