Odpredaj nadbytočného majetku obce

Rekonštrukcia strechy na kaviarni vedľa Obecného úradu

Výzvana predkladanie ponúk - rozšírenie vodovodu

kliknite na linky:
 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia verejných priestranstiev vedľa Obecného úradu

kliknite na linky:
 

Výzva na predkladanie ponúk - Dom smútku, renovácia objektu Studienka

 
Kliknite na dokument:
 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :