K dedine patria osady (samoty) Chvály, Juríky, Sojáky, Holbičky a Tančiboky rozložené pozdĺž rieky Rudava. Rozloženie osád a hlavne ich vzdialenosť určovali potreby mlynskej prevádzky a to spád tečúcej vody v Rudave. Názvy osád boli vraj odvodené od mien prvých osadníkov. Obyvatelia osád sa živili hlavne poľnohospodárstvom a prácou v mlyne. V období od 18. až do polovice 20-teho storočia prevládali mužské práce v lesoch vlastných aj erárnych. V každej osade sa nachádzal mlyn. Podľa strohého záznamu v obecnej kronike sa dozvedáme, že už v roku 1715 mala obec 5 mlynov. Nakoľko sa nepodarilo presne zistiť dátum vzniku týchto mlynov uvádzam pri jednotlivých osadách aj odhadované dátumy vzniku, alebo obnovenia mlyna  podľa ústneho podania ľudí pochádzajúcich z týchto osád.

 

 

 

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :