Jednota dôchodcov

       Najmladším spoločenským združením v našej obci je Jednota dôchodcov. Vzniklo 15. októbra 2001, kedy sa uskutočnilo prvé posedenie dôchodcov.  Na tomto prvom posedení, na ktorom sa zúčastnilo 39 dôchodcov, si načrtli smer a činnosti, ktorými sa bude klub dôchodcov uberať. Dohodol sa i termín pravidelných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú v pondelok v miestnom osvetovom stredisku. Na druhom posedení dňa 22. októbra 2001 si zvolili výbor v nasledovnom zložení: p. Zahradníková Anna –predsedníčka, p. Srnková Mária – člen výboru, p. Mlynarovičová Jana – člen výboru, a p. Nízky Rudolf – člen výboru. Na tomto stretnutí sa dohodli určité pravidlá, spojené s činnosťou klubu. Na pravidelných posedeniach panuje dobrá nálada, preberajú sa rodinné problémy, starosti aj radosti. Dobrá nálada a spev nechýba ani pri príležitosti osláv narodenín člena. Jednota usporadúva rôzne vedomostné súťaže a výstavky ručných prác nielen svojich členov, ale aj šikovných občanov našej obce Organizujú vychádzky do prírody a zájazdy. Výstava ručných prác   kultúrne akcie, ktoré sa členom veľmi páčia. Veľmi vydarenou akciou bola výstavka pod názvom „Z truhlíc starých materí“, ktorá obsahovala vzácne výšivky na konopné plátno, rôzne drevené, kovové a hlinené predmety, ktoré používali naši starí rodičia. Výstavka bola prístupná i verejnosti. Dňa 9. júna 2003 sa klub dôchodcov premenoval na „Jednotu dôchodcov“ , čím sa začlenil do okresnej Jednoty dôchodcov. Na ustanovujúcej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor v tomto zložení: p. Zahradníková A. – predsedníčka, p. Kovaríková M. - podpredsedníčka, p. Mlynarovičová J. – tajomníčka, p. Srnková M. hospodárka a p. Nízky R. - člen výboru. Do revíznej komisie boli zvolení pp. Mackovič J., Čembová A. Obrázok č. 107 - Výstava ručných prác a Koporcová A.  Na akciách Jednoty dôchodcov sa zúčastňujú príležitostne i deti z materskej a základnej školy s pekným kultúrnym programom.  Dňa 27.mája 2004 usporiadala Jednota dôchodcov celookresný turistický zraz dôchodcov. Jednota dôchodcov sa zúčastňuje i Hasprunského dubáka, kde stále usmievavé členky (neodradil ich ani vytrvalý dážď) ponúkali vlastnoručne upletené ponožky, napečené medovníky, pagáče a varené víno.

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :