DHZ Studienka

 

Dobrovoľný hasičský zbor v obci 

 

    Farár Alfonz Bernkopf a obecný notár Ján Jávor sa pričinili o vznik I. Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v obci na jar roku 1878. Presný dátum sa nepodarilo zistiť, nakoľko sa nedochovali žiadne písomnosti. Dátum bol stanovený z výpovedí žijúcich členov zboru (Štefan Slezák, Jozef Rybecký, Ján Vícen, Matej Čurka, Alojz Šibalík) v roku 1933. Alfonz Bernkopf bol i prvým predsedom zboru. Po ňom bol veliteľom zboru obecný notár Ján Jávor, a Jozef Kampiš, ktorého roku 1883 vystriedal obecný notár Emil Tebery a v roku 1884 bol veliteľom zboru František Jurík. V roku 1886 sa veliteľom stáva Alojz Schäffer

                                                                          

V roku 1882 bola z obecných prostriedkov zakúpená dvojkolesová striekačka z Viedne od Knausta (obr. č. 26), ktorá bola prerobená na štvorkolesovú. Zbor pozostával z asi 30 mužov a mal veľmi dobrú výstroj. V rámci okresu Malacky bol náš obecný zbor na 3 mieste. Úpadok zboru nastal po odchode Emila Teberyho z funkcie obecného notára. Jeho nástupca Pavol Masarovič doviedol zbor do rozkladu častým striedaním veliteľov a tým, že si držal veľké právo v zbore a tak sa jeho vtedajší veliteľ Alojz Schäffer (nakoľko si nemohol pomôcť pod vedením notára  Masaroviča) vzdal funkcie a zbor ostal v tomto období už len na papieri. Veľa členov zboru odišlo do Ameriky za prácou už v roku 1906 počas nezhôd.

V roku 1921 dňa 15. mája bol znovu založený „Dobrovoľný hasičský zbor“ (DHZ), ktorého zakladateľom je Jozef Koporec, stolár a kronikár narodený 21.2.1898 a učiteľ Alexander Schäffer (ustanovujúci zápis viď obrázok č. 1). Obecný úrad vydal nariadenie, že „každý kto záprah konský má je povinnen ho k požiaru zaprahnúť vzhľadom na mimoriadne sucho“. Vo februári 1928 si hasičský zbor (obr. č. 27) objednal u Cirkevného umeleckého ústavu v Bratislave Hasičský prápor (obr. č. 28). V rokoch 1948 až 1957 bolo i ženské družstvo pri DHZ, ktoré sa zúčastňovalo výcviku, súťaží a zásahov. Od roku 1954 do roku 1957 pôsobila pri DHZ dychová hudba pod vedením Františka Orgoňa.  Od roku 1958 sa požiar v obci vyhlasuje sirénou a nie trubačom a zvonením. V roku 1959 bola DHZ dodaná motorová striekačka P 16.

 

                                                               

 

Od roku 1960 vzniklo pri DHZ aj žiacke družstvo. Pre skvalitnenie a urýchlenie zásahu bola v roku 1964 vybudovaná pri futbalovom ihrisku vodná nádrž. V roku 1966 sa začína so stavbou požiarnej zbrojnice. V roku 1967 dostal DHZ nákladné auto – valník Tatru 805. Nová požiarna zbrojnica bola dostavaná a daná do užívania v roku 1968 (obr. č. 29). V roku 1970 dostáva DHZ novú striekačku PPS 12. K likvidácii starej požiarnej zbrojnice dochádza v roku 1981.  V roku 1978 oslavuje DHZ 100 výročie založenia (obr. č. 30). Oslavy sa začali pred budovou požiarnej zbrojnice za upršaného počasia  prehliadkou celého zboru aj s technikou. Potom sa oslava presunula na futbalové ihrisko, kde zaslúžilí členovia zboru dostali ocenenia za svoju prácu v hasičskom zbore. Veliteľmi zboru boli  p. Šteps, Pavol Vícen, Ján Žilavý a Ján Vícen. Predsedom DHZ boli postupne Matej Vícen, Ján Vícen, Jozef Štefek, Jozef Čurka a Ján Bača.

      Takto obnovený DHZ fungoval až  do roku 1981, kedy začal postupný útlm jeho činnosti a činnosť neoficiálne ukončil v rokoch 1984-5. Hasičskú činnosť v obci potom zabezpečovali štátne majetky. V roku 1988-90 bolo hasičom štátnych majetkov  pridelené cisternové auto Tatra 148, ktoré má DHZ dnes.

       Dňa 26.4.2003 sa opäť zahájila činnosť dobrovoľného hasičského zboru pri obecnom úrade. Predsedom sa stáva Boris Majzún, tajomníkom Luboš Písečný a odborno-technickú pomoc zaisťuje Vlastimil Durčák. Zbor mimo požiarnych zásahov pravidelne organizuje zber železa a výťažok využíva pre skvalitnenie materiálneho zabezpečenia zboru. Pravidelne v podvečer 1. mája stavajú máju s posedením pri pečienke, víne, pive a inom občerstvení pre občanov.Ďalej sa zúčastňujú na  Hasprunskom dubáku ako usporiadatelia aj so stánkom občerstvenia.

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :