Záverečný účet obce 2022 - návrh

Záverečný účet obce 2022 - návrh

vyvesený na úradnej tabuli dňa : 19.5.2023
zverejnený na webovom sídle obce dňa : 19.5.2023
zvesený z úradnej tabuli dňa : 3.6.2023
zvesený z webového sídla obce dňa : 3.6.2023

 

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :