Pozvánka na zahájenie adventu

Milé deti a spoluobčania, pozývame vás na zahájenie adventu 27.11.2022 o 16.00 hod. do nášho kostola.
 
Prítomných osloví pán farár s duchovným slovom o advente a Vianociach.
Deti prineste si so sebou lampášiky alebo iné svetielka, vytvoríme sprievod k vencu a spoločne rozsvietime prvú sviecu.
 
PROGRAM:
- príhovor starostu obce
- posvätenie venca
- rozsvietenie sviece
- kultúrny program detí ZŠ
 
Občerstvenie zabezpečené.

advent-pozvanka

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :