Pozvánka na mimoriadne obecné zstupiteľstvo 6.10.2022