P O Ď A K O V A N I E

P O Ď A K O V A N I E 


Obec Studienka, ako organizátor retro osláv  1. mája – Sviatku práce v obci Studienka, úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a samotnej realizácii kultúrno-spoločenského podujatia. Ďakujem za výborne pripravené a organizačne zvládnuté podujatie.
Verím, že i v nasledujúcich rokoch sa budeme spoločne podieľať a stretávať na tomto významnom podujatí obce.

S úprimným ďakujem

                                                     Ivona Hlavenková
                                                      starostka obce

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :