Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Studienke, ktoré sa bude konať dňa 20.11.2020, o 18.00h v svadobnej sále na obecnom úrade.

20.11.2020 10:09

Kliknite na link pre zobrazenie oznámenia :

pozvanka---obcania.pdf (236629)