OZNAM

23.12.2015 09:05

Oznam!

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi    obce

- na doručovanie žiadostí na vydanie voličského preukazu

 "   starosta.obce.studienka@gmail.com  "