Oznam odboru prevencie kriminality 1.4.2020

Vážení kolegovia/spolupracovníci/priatelia,

 

v prvom rade nám dovoľte poďakovať sa za Vašu spoluprácu na Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

 

Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o distribúciu daného letáku všetkým subjektom (ktoré uznáte za vhodné) a základné informovanie o jeho obsahu.

Pomôžete nám najmä:

● zdieľaním letáku (napr. na webovej stránke, sociálnych sieťach),

● pre poslaním letáku iným subjektom (e-mailom),

● informovaním o obsahu letáku (napr. telefonicky),

● vytlačením letáku a následným zverejnením na verejne dostupných miestach (napr.

úradná/vývesná tabuľa) a

● inými spôsobmi (plne vo Vašej réžii).

 

V neposlednom rade budeme veľmi radi za každú Vašu spätnú väzbu. Fotografie a iné kreatívne nápady sú vítané.

 

Prajeme Vám veľa síl na zvládnutie boja s vírusom COVID-19 a dúfame, že sa opäť čoskoro stretneme aj osobne.

S pozdravom,

 

tím prevencie kriminality

 

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :