Oznam MAS Dolné Záhorie 1.4.2020

Vážení primátori a starostovia,

 

dnes bola zverejnená aktualizácia výzvy IROP pre podnikateľov na našej stránke: https://www.masdolnezahorie.sk/irop-clld-q391-511-004-aktualizacia.html

Chceme Vás požiadať, aby ste informáciu, zverejnili na stránkach obce/mesta a zároveň Vás chceme požiadať o zverejnenie aj nasledujúcej informácie pre mladých farmárov:

 

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Máš do 40 rokov a plánuješ sa venovať pestovaniu ovocia, zeleniny alebo chovu hospodárskych zvierat na území MAS Dolné Záhorie ?

MAS Dolné Záhorie má pripravený finančný balík pre niekoľko začínajúcich mladých farmárov. Ide o projektovú podporu z podopatrenia 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

V prípade záujmu Vám podrobnejšie info o podmienkach podpory poskytne Kancelária MAS Dolné Záhorie https://www.masdolnezahorie.sk/kontakt.html

Zverejnené na našej stránke:

https://www.masdolnezahorie.sk/aktuality.html

V prílohe prikladám aj naše logo a logo EU.

 

Ďakujeme veľmi pekne a želáme veľa síl a veľa zdravia!

 

S pozdravom

Mgr. Adriana Očenášová

Manažér kancelárie MAS

MAS Dolné Záhorie

908 74 Malé Leváre 177

www.masdolnezahorie.sk

Kancelária MAS:

Agátová 16, 900 31 Stupava

Tel.: 0908 768 849

e-mail: adriana.ocenasova@masdolnezahorie.sk

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :