OÚ/207/2024 - Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :