Opatrenie ÚVZSR pri ohrozeni verejného zdravia

18.03.2020 08:41

Kliknite na link:

opatrenie-UVZ-SR-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok.pdf (160102)