Október je mesiac úctyk starším

Október je mesiac úctyk starším, ktorý je oslavou jesene života.

 Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. Staroba je výzva, pripomína nám aby sme nepremárnili čas a jeden druhému povedali milé slôovo. Aby sme sa vo víre rýchleho života, ktorí žijeme, zastavili a na chvíľu sa obzreli do minulosti. Aby sme dokázali prijať od starších ich nadobudnuté skúsenosti a boli im za ne vďační.

Vyčarovať úsmev na tvári našim seniorom,  uctiť si ich a dať im najavo svoju náklonnosť sa ako organizátor podujal Obecný úrad Studienka s Jednotou dôchodcov,  ktorý dňa 17. októbra 2017 pripravili pre svojich členov i nečlenov - seniorov slávnostné posedenie s kultúrnym programom. Celú akciu spestrili svojim programom deti z materskej školy s pásmom milých básní. Žiaci zo základnej školy rozveselili a roztlieskali prítomných  moderným tancom a básničkami. . Prihovorila sa a privítala všetkých predsedníčka Jednoty dôchodcov Studienka Anna Zahradníková. Seniorom sa prihovoril aj pán starosta Ing. Boris Soukup, ktorý poďakoval našim spoluobčanov za všetko to, čo pre nás urobili a robia vo verejnom živote obce, ale aj za rozdávanie lásky v kruhu svojich najbližších. Poprial im veľa zdravia a elánu do ďalších dní. Obohatením programu bolo aj vystúpenie PhDr. Martina Jakubca, ktorý slovom a spevom potešil prítomných seniorov. Našich dôchodcov prišli pozdraviť aj Peter Hallon nezávislý kandidát do VÚC, PhDr. Ing. Lucia Vidanová projektová manažérka Vstúpte n.o. a JUDr. Ing. Juraj Říha PhD. primátor Malaciek, ktorý priniesol krásnu tortu pre seniorov.

Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej vlasti.

 

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,

vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.

Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,

prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla

aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.

Nech sa vám predĺži životná vaša púť,

želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

                                                                                                                                
V.O.

Fototgalériu  nájdete tu po kliknutí na tento text.

 

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :