Naši milí, úcta k starším

Naši milí, s úctou a vrelou vďakou na perách, stretli sme sa tu dnes pri príležitosti osláv vášho životného obdobia, vašej chuti žiť a bojovať, nevzdávať sa navzdory nepriazňam osudu.

Stretávame sa v mesiaci október, aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, vám.

 Dnešný deň sa chceme myšlienkami, spomienkami, spevom ale i pekným slovom vrátiť o

niekoľko rokov späť. Zaspomínať si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, z

každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých

maličkostí, ktoré robia svet krajším.

Preto sme na znak vďaky a úcty pripravili pre vás kultúrny program plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre nás všetkých a svoje vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobíte.

Krásnym vystúpením rozohriali srdiečka našich seniorov naši najmenší z MŠ, ale i žiaci zo ZŠ.

21.X. na posedení pri príležitosti úcty k starším prítomných privítala predsedníčka klubu dôchodcov p. Zahradníková Anna.  Našim starším spoluobčanom sa tiež prihovoril starosta obce p. Ing. Boris Soukup. Popoludnie pokračovalo v družnej debate.

A čo zaželať našim seniorom na záver?

Želáme vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou, prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji si užívajte život. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, krásna a pokojná.

 

Starí rodičia to je dar z neba,

dávajú viac ako nám treba.

Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia,

vďaka nim sa nebojíme žiadneho skúšania.

Aj keď nás zabolí päťka z diktátu,

vždy nás chránia od rodičovského záchvatu.

 Za to Vám ďakujem babka i dedko,

že ste mi z lásky vždy dali všetko...

                                                                                                                      V.O.

Klikni sem pre zobrazenie fotogalérie

 

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :