Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - oznam

11.05.2021 07:27

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné
informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.

Kliknite na odkaz:

MINV-SODB-A4-scitanie-SK.pdf (397764)