Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 20.12.2018

17.12.2018 09:59

Chceme Vás upozorniť na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa - 20.12.2018

 

kliknite na odkaz:

sken0014.pdf (522150)