Hasprunský Dubák 2018

Prognózy na dátum nášho jarmoku „Haspunský dubák“ neboli vôbec  lichotivé. Celé týždne krásne letné počasie sa malo zmeniť na zimu a celodenný dážď.  Ale tam hore nás asi niekto má rád a umožnil organizátorom podujatia naplno ukázať spoluobčanom a hosťom čo sme pre nich pripravili. O 9.00 hodine 22.septembra  sa celé podujatie začalo svätou omšou v kaplnke, odkiaľ sa po skončení pohol sprievod k obecnému úradu na slávnostné otvorenie jarmoku.  Tohtoročný HD bol výnimočný tým, lebo celý bol oslavou výročí v našej obci. Ako prvé spomenieme 350. výročie od položenia  základného kameňa nášho kostola a 340. výročie od vysvätenia kostola sv. Štefana Kráľa. Uplynulo 100 rokov od premenovania sa z maďarského názvu “Szentistvánkút“ na Hasprunku  a 70. výročie od premenovania sa na terajšiu Studienku. Pri tejto príležitosti bola uložená časová schránka  do studne na námestí,  OÚ vydal pohľadnice Studienky a Hasprunky ako i brožúru pod názvom  „Studienka – dedina kde som doma“. Bolo natočené video o histórii našej obci, ktoré mohli vzhliadnuť návštevníci v priestoroch svadobky na OÚ. Ako býva zvykom pri takýchto jubileách obecné zastupiteľstvo a starosta obce ocenili 26 občanov za prínos pre obec.  K dobrej nálade prispeli i účinkujúci, či už vystúpenie FS SLZA a DFS Studnička Borský Mikuláš, cimbalová hudba Šibénka, imitátor Martin Směřický, Bečkoví chlapci, DFS Hasprúňanek a prekvapením bolo tohtoročné prvé vystúpenie našich nadšencov , ktorí vystúpili na zmes cimbalovej hudby s krásnou choreografiou folklórneho tanca.  Na hostí čakalo množstvo stánkov s občerstvením. Stredový park ožil ukážkami starých remesiel a výjavov zo života. Naši ľudia v dobovom oblečení chceli dnešnej mládeži priblížiť život vtedy - ich zvyky a tradície. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo  si veľmi vážia pomoci občanov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii podujatia i tým, ktorí prišli túto akciu podporiť.

Veríme, že každý si našiel na jarmoku niečo čo zaujalo práve jeho  a tešíme sa na vašu priazeň pri budúcich podujatiach.

 

V.O.

Fotogaléria:

klikni sem

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :