Hasprunský dubák 2015

 

Hasprunský dubák 2015

Vraví sa, že 13-tka je nešťastné číslo. Ale my sa na 13.ročník "Hasprunského dubáka" nemôžeme sťažovať. Predpoveď počasia nebola až taká priaznivá, ale po nočnom daždi vykuklo slniečko. Bolo to ako znamenie, že náš jarmok dobre dopadne. V sobotu 19. septembra ráno o desiatej hodine nadišla chvíľa slávnostného otvorenia. Ľudia sa zhromaždili na námestí obce, kde čakali avizovaný sprievod plný prekvapení. Naši najmladší v dedinských krojoch na čele sprievodu niesli kľúč k otvoreniu jarmoku. Sprievod sprevádzala dychová hudba "Malačané" , aby bolo po dedine veselo. Za nimi kráčali deti v maskách ríbikov, lesných zvieratiek, kvietkov .... Celý sprievod uzatváral alegorický voz. Odovzdaním kľúča pán starosta Ing. Boris Soukup otvoril jarmok. Ako prví vystúpili tí najmenší a zahrali nám scénku" Pod hríbikom". Po celý deň našich občanov a hostí zabávali: dychová hudba "Malačané", mažoretky "Alla" Malacky, Sagittarius - historický šerm Malacky, dychová hudba "Záhorienka".  Pre našich najmenších boli na vyšantenie pripravené nafukovacie atrakcie a kreslenie
na tvár. Po bohatej tombole sa uskutočnil krst piesne o Studienke autora JUDr. Polakoviča " Co domov znamená", hudobná produkcia  "Záhorienka". 

"Kde voní rozoraná zem a tráva skosená,

Tam pozná moje srdéčko co domov znamená,

Kde voňá lesy borové a teče Rudava,

Tam moja rodná  Hasprunka,

 mja domú volává ..."

Súčasťou jarmoku okrem stánkov s občerstvením  a  remeselníkov bola súbežne s programom aj výstava tvorivosti našich občanov v MOS. Návštevníkov organizátori vítali hríbovými pochúťkami, "veď ako inak, boli sme na Hasprunskom dubáku".  Po výstave tvorivosti sa otvorila výstava včelárov spojenia s odbornou prednáškou.                                                                                           
                       

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Hasprunského dubáka patrí veľké ďakujeme. Ľudia sa bavili až do večerných hodín. Dúfame, že sa nám podaril zorganizovať jarmok bohatý na program, ale hlavne aby sa naši občania a hostia cítili príjemne a odniesli si pekné zážitky a spomienky. A na záver poprajme si všetci navzájom, tak ako sa spieva v  našej novej pesničke  " ochraňuj Pane tento kraj, krásu mu zachovaj, nám haspruňanom zdravíčko a lásku požehnaj".

                                                                                                                                                                                                                                                       V.O.

Kliknite na link:

FOTOGALÉRIA HASPRUNSKÝ  DUBÁK

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :