Elektrifikácie obce Studienka v roku 1948

01.06.2015 21:12

Podarilo sa digitalizovať časť záznamu z elektrifikácie obce v roku 1948.

Na konci krátkeho videa si môžete všimnúť centrálnu krčmu v našej obci.

 

Kliknite na odkaz:

www.youtube.com/watch?v=RqjdIw-ncRg