Doplňujúce komunálne voľby 25.3.2023

Výsledky doplňujúcich komunálnych volieb

 

Zápisnica volebnej komisie o výsledku volieb

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Studienke

Obec Studienka   u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014  Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov  zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Volebný obvod č. 1

Volia sa 2 poslanci

1. Alexander Hamar, Bc., 61 r., koordinátor údržby, nezávislý kandidát
2. Klaudia Luknová, 41 r., skladníčka, nezávislá kandidátka
3. Peter Maráky, 68 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
4. Róbert Orlík, 39 r., teamleader, Strana obcí a miest – som Slovensko
5. Vladimír Pavlák, Ing., 61 r., krízový manažér, nezávislý kandidát
6. Patrik Šťastný, Ing., PhD., 30 r.,  výskumný pracovník, nezávislý kandidát


V Studienke 1. 2. 2023
                                                                                    Tatiana Antálková
                                                                                predseda volebnej komisie
 

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb: 1718 
Počet volebných obvodov : 1 obvod 
Počet volených poslancov: 2 poslanci

 

Rozhodnutie predsedu NR SR

Dokument na stiahnutie

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :