Biologicky rozložiteľný odpad - oznam

Vážení spoluobčania.

Chcela by som Vás opakovane informovať o možnostiach, ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom a poprosiť Vás o spoluprácu.

Biologicky roz1ožiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa. Tak, ako aj iný odpad, patrí do skupiny triedeného zberu. Znamená to, že jednotlivci aj subjekty majú povinnosť takýto odpad separovať.

Obec Vám umožňuje zobrať si z obecného úradu kompostér, v ktorom môžete kompostovať rôzny biologicky rozložiteľný odpad. Napriek tomu, že je to jednoduché, práve z tohto druhu odpadu nachádzame v okolí našej dediny veľké množstvo takzvaných čiernych skládok. Ide najmä o haluzovinu a lístie. Chcem týmto pripomenúť občanom, že na Kerchove je vyhradené a označené miesto na tento druh odpadu. Miesta sú viditeľne označené tabuľami, kde môžete zdarma vyviezť haluze a lístie. Zároveň upozorňujem občanov, že na Kerchove je umiestnená kamera, ktorá sníma celý priestor.

Nelegálnu skládku pod Kalváriou, ktorú nám pripravili naši spoluobčania, bude obec riešiť svojimi, ale aj Vašimi peniazmi z obecného rozpočtu, ktoré sme mohli využiť oveľa efektívnejšie. Týmto upozornením vyzývam našich spoluobčanov, ktorí sa podieľali na vytvorení tejto nelegálnej skládky, aby si vstúpili do svedomia a z nelegálnej skládky si zobrali svoj podiel a zaviezli ho na Kerchov, na miesto určené na tento druh odpadu. Ak sa tak nestane, obec bude musieť pristúpiť k ďalším sankčným krokom.

Mrzí ma, že máme medzi sebou aj občanov, ktorí nemyslia na ďalšie generácie a vlastne im nezáleží ani na tom, aby sme sa v našich lesoch cítili príjemne.

Ak niektorí starší spoluobčania nevedia alebo nemôžu haluze, či lístie vyviezť sami, môžu požiadať obecný úrad. Radi vám s uložením biologicky rozložiteľného odpadu na správne miesto pomôžeme.

V mene mojom, poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých uvedomelých spoluobčanov Vás žiadam o ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu na miesto určené na tento druh odpadu, teda na Kerchov a o jeho presné umiestnenie - konáre ku konárom, lístie k lístiu.

Verím, že väčšina našich spoluobčanov je zodpovedná a tá menšia časť sa k nám pridá, aby sme si chránili našu obec, ktorá je obklopená krásnymi lesmi. Myslite hlavne na Vaše deti, či vnúčatá, aby mali v budúcnosti kam ísť na vychádzku po lesoch, k rybníku, na huby a boli na naše okolie hrdí.

Verím tomu a veľmi pekne ďakujem občanom, ktorí budú ďalej šíriť myšlienku na čistú prírodu v našom, ale aj v širšom okolí obce.

Patrí Vám veľké ďakujem!

Ivona Hlavenková, starostka obce

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :