Adventný príhovor

Milí spoluobčania, nachádzame sa v adventnom období najkrajších sviatkov roka. Hoci je to pre mnohých z nás hektický čas vyplnený zháňaním darčekov, upratovaním a chystaním dobrôt na sviatočný stôl, pôvodne to bolo obdobie spomalenia a upokojenia, určené na rozjímanie. Tento zámer vychádza zo životného štýlu našich predkov, žijúcich v súlade s prírodným cyklom. V tomto ročnom období sú noci dlhšie ako dni, celá príroda sa ponára do pokoja.
Upokojenie by sa malo pretaviť do našej láskavosti, vzájomného porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. To všetko sa akosi vytráca z nášho bežného života. Spomaľme ten náš neskutočne rýchlo plynúci život a zamyslime sa, ako sme sa správali k svojej rodine, blízkym, priateľom a ľuďom okolo nás.
Ak je treba ospravedlňme sa za zlé slová vyslovené životnému partnerovi, rodičom, deťom. Naši blízki a ich prítomnosť nech nás naplnia energiou, ktorú všetci potrebujeme na zvládnutie života s jeho tmavými aj svetlými stránkami.
Skutočne je dôležité či si dokážeme preniesť advent a Vianoce do nasledujúcich dní, týždňov , rokov, ďalšieho života s ich odkazom vzájomnej pomoci, blízkosti a rodinnej pohody.

Milí spoluobčania, v mene obecného zastupiteľstva a celého kolektívu obecného úradu, Vám želám príjemné prežitie adventu.


                        
                                                                    Ivona Hlavenková
                                                                    starostka obce

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :