Adventný čas v Studienke

Adventný čas  v Studienke

Na námestí pri adventnom venci sme sa stretli 1.12., prvú adventnú nedeľu, ktorá je predzvesťou najkrajších sviatkov v roku. O 16.00 h p. farár začal slávnosť v kostole s duchovným slovom o advente a Vianociach. Z kostola viedol sprievod z lampášikmi k nášmu adventnému vencu, kde starosta obce Ing. Boris Soukup po teplých slovách o čase vianočnom zažal prvú sviecu. Deti zo ZŠ vystúpili s kultúrnym programom pod vedením našich pani učiteliek, ktorým patrí naša vďaka za prípravu programu.  Zúčastnení sa občerstvili v bufete a postáli chvíľku v družnom rozhovore.

 

7.12. poobede sa na námestí otvorili vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša. V stánkoch sme si mohli zakúpiť krásne výrobky k Vianociam, posilniť sa v bufetoch či zohriať sa na medovine, varenom vínku či punči. O 15.40 prišli pozdraviť trhy DFS Studienka z Bratislavy vianočným pásmom. Potom sa už sústredili deti, rodičia na štarte  aby odbehli Mikulášsku míľu. V cieli nás čakali „Mikulášky“  so sladkou odmenou.  Po behu sa deti už nevedeli dočkať, čo pre nich pripravili mamičky. Rozprávkovo -tanečný príbeh o zime zaujal nielen najmenších. Bol plný humoru, priateľstva,  radosti z nastávajúcich vianočných sviatkov a zimných radovánok. Účinkujúcim patrí od organizátorov veľká vďaka – bolo to úžasné predstavenie. Do vianočnej nálady nás dostali melódie v podaní žiaka 7. triedy E. Malého, ktorý nás vtiahol do nezapomenuteľnej rozprávky, ktorá neodmysliteľne patrí k Vianociam „Tri oriešky pre Popolušku“. Po krásnych melódiách a nostalgii, čo vyvolala v nás,  prišiel očakávaný Mikuláš z anjelmi a nechýbali ani čerti. Mikuláš zo starostom rozsvietili  vianočný stromček. Deti sa predviedli z programom, ktorý sa Mikulášovi veľmi páčil, dostali i sladkú odmenu.

Po odchode Mikuláša, ešte veľa ľudí ostalo pri bufetoch v družnom rozhovore a vo výbornej atmosfére sa pokračovalo do večerných hodín. Veríme, že akcia sa páčila a tešíme sa spolu s vami na budúci rok.

P.S: Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave podujatia patrí veľké ĎAKUJEME!

 

A čo dodať na záver:

Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Nech v dome vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu, keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.      Šťastné a veselé Vianoce!

 

Prajeme Vám v Novom roku  2020 pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života.

V.O.

 

 

 

 

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :