1. Máj - 2018

Znej pieseň slávna vznešená

chváľ prácu, ktorá jediná

vie ľudstvo k blahu viesť.

Veď všetko čo tu človek má,

len práca dáva statočná!

Buď práci česť! Buď práci česť! „


 

Táto „Pieseň práce“ každoročne znela ulicami na „slávne májové dni“.

Tí starší, ktorí zažili éru prvomájových sprievodov ulicami miest a dedín nezabudnú, tí čo to nezažili nikdy nepochopia.


 

Alegorické vozy, transparenty, ktoré hlasom ľudu oslavovali socialistický režim Československa s masovými pochodmi (účasť bola povinná) do poslednej mašle dokonalé iskričky a najvzornejší pionieri, zväzáci a zväzáčky, školy, podniky a nad všetkou tou parádou spokojným úsmevom dohliadali najdôležitejší členovia spoločnosti - predstavitelia moci.

Zaspomínali sme si i my v Studienke s nostalgiou na atmosféru 1. mája ešte z čias socialistického režimu, prvomájové sprievody vo Veľkých Levároch všetkých okolitých dedín.

A tak sme prvého mája vyšli do ulíc Studienky. Počasie nám prialo a sprievod, ktorí na začiatku a na konci sprevádzali naši hasiči, dohliadajúc na bezpečnosť manifestujúcich ľudí sa pohol vpred. Ako prvý v sprievode sa niesol erb a vlajka obce. Deviataci zo Základnej školy Studienka nás prišli pozdraviť výstižným transparentom „Nech žije 1. máj“. Za nimi kráčal folklórny súbor „Haspruňánek“. Pánsky živý transparent zdobil časť sprievodu. Do kroku všetkým vyhrávali Bečkovi chlapci. Iskričky, pionieri, zväzáci hrdo kráčali a niesli vlajku Zoje Kosmodemianskej. 1. máj prišli pozdraviť i naše dievčatá - zdravotné sestričky a červený kríž s brašnou prvej pomoci. I naše poštové doručovateľky sa hlásili k oslave 1. mája. Naša najmladšia generácia – naša budúcnosť sa zaradila do sprievodu . Mamičky, babičky so svojimi deťmi prechádzali popred tribúnu v starých kočíkoch či pešo. V sprievode sme videli spoločenské organizácie obce: Dobrovoľný hasičský zbor Studienka s ich práporom, Poľovné združenie Rudava, ktoré sa nám postaralo o občerstvenie. Transparentom „Ľudu zdravie, svetu mier“ nás prišiel pozdraviť Turistický oddiel Studienka, členovia z Jednoty dôchodcov a v neposlednej rade naši športovci z FK a VK Studienka. I naši ostatní spoluobčania prišli a bohatou účasťou prispeli ku krásnemu spomienkovému pochodu na časy minulé. Sprievod uzatvárali staré motorky, traktory, multikáre. Náš sprievod prišiel pozdraviť klub veteránov traktorov Závody majiteľ Blažej Pavelka.

Celý sprievod vyzdobený rôznymi mávatkami sa uberal hlavnou ulicou, nebolo počuť len muziku, ale i spev zo sprievodu, ako i skandovanie heslá „Nech žije 1. máj“ . V takejto dobrej nálade celý sprievod prešiel popred tribúnu, kde stáli predstavitelia obce, školy a spoločenských organizácií.

Po sprievode si mali ľudia možnosť pozrieť veteránov a občerstviť sa v bufete u poľovníkov a v retro bufete u Jozefa Švaralu. Po sprievode nastúpila kapela „Bečkovi chlapci“ a otvorila májovú veselicu. Všetkým zúčastneným obec ďakuje za bohatú účasť, ktorou podporili našu myšlienku prvomájového sprievodu.


V.O.


fotogaléria:

Retro 1. Máj

 


 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :