VZN č.5/2023 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesené dňa 24.11.2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesené dňa 08.12.2023

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2024:
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.61/2023 dňa 12.12.2023

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :