VZN č.3/2023

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli, na webovom sídle.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesené dňa 06.11.2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesené dňa 20.11.2023

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2024:
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.51/2023

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :