VZN č.1/2022

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli, na webovom sídle.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesené dňa 07.10.2022
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesené dňa 23.10.2022

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023:
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.39/2022
 
 

VZN č.1/2022

Návrh VZN 1/2022

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :