Október 2018

Október 2018

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme sa zišli 22.10.2018 v ŠJ spolu s našimi staršími spoluobčanmi, aby sme sa im poďakovali za ich prácu, prínos pre spoločnosť a našu komunitu a v neposlednej rade i za rady a pomoc, ktoré nám mladším vždy ochotne poskytnú. Za lásku ktorú vôkol rozdávajú  hlavne tej najmladšej generácii. Veď všetci si pamätáme krásne spoločné chvíle, na lásku a nežné pohladenie či slovo od svojej babky či dedka.

Milé vystúpenie škôlkarov a žiakov školy umocnilo vystúpenie novovzniknutého FS „Hasprúňan“. Osem párov sa roztancovalo a roztlieskalo celú jedáleň. Vystúpenie všetkých účinkujúcich bolo pekným poďakovaním našim seniorom.

Seniorom sa prihovoril p. starosta Ing. Boris Soukup, p. Anna Zahradníková predseda Jednoty dôchodcov Studienka a p. Ruženka Mrázová predsedníčka Jednoty dôchodcov Malacky. Pri družobnej debate si posedeli a zaspomínali na časy minulé i prítomné.

 

Dňa 24.10.2018 p. starosta zorganizoval stretnutie jubilantov dožívajúcich sa veku 65,70,75,80 ... kultúrnym programom, zápisom do kroniky obce a malým darčekom sme si povšimli našich spoluobčanov, ktorí sa v tomto roku dožili jubilea.

 

Veľa zdravia milý seniori a jubilanti!

 

V.O.

 

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu a buďte informovaní o aktuálnych novinkách :