Výzva na predoženie ponuky - strecha požiarna zbrojnica

Strecha_poziarna_zbrojnica.pdf (509165)

Výzva na predloženie ponuky -  strecha obecného úradu

Strecha_OU.pdf (999682)

Výzva - prečerpávacie nádrže ČOV

vyzva_nadrz_studienka.pdf

Výzva - pozemky vinohrad

OZNAM:

Vzhľadom na to, že do dnešného dňa ešte nemáme vypracovaný znalecký posudok,

otváranie obálok s ponukami sa presunie až na termín kedy bude posudok doručený.

Potom pristúpi Obecné zastupiteľstvo k otváraniu obálok.

 

gp-pozemky-vinohrad.pdf

Vyzva_pozemok_vinohrad.pdf (338,9 kB)

znalecky_posudok.pdf (1055345)

 

Výzva na rekonštrukciu obecnej komunikácie

vyzva_na _predlozenie_ponuky_cesty_studienka.pdf (516,9 kB)